DistribútoriPHARMOS, a.s.
Levická 11
949 01 Nitra
Telefón: +421 37 69 28 610,
+421 37 65 21 314UNIPHARMA PRIEVIDZA
1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice
Telefón: +421 46 515 41 00MED - ART, spol. s r.o.
Hornočermánska 4
949 01 Nitra
Telefón: +421 37 77 53 702PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Pribylinská 2/A
831 04 Bratislava
Telefón: +421-2-49 999 111