Štúdie

Znižovanie hmotnosti pomocou glukomanánu

Do osem týždňov trvajúcej dvojito slepej štúdie bolo zaradených 20 obéznych pacientov. Placebo alebo výživový doplnok, obsahujúci 1 g glukomanánu bol podávaný pacientom jednu hodinu pred každým jedlom. Pacienti počas štúdie nemenili svoje stravovacie návyky ani svoj spôsob života. Štúdia preukázala, že počas 8 týždňov u pacientov, užívajúcich glukomanán, hladina cholesterolu signifikantne klesla a zaznamenali u nich priemerné zníženie hmotnosti 2,5 kg. (Walsh DE, Yaghuobian V, Behforooz A (1984): Effect of glucomannan on obese patients: a clinical study. Int j Obes 8(4) 289 – 293.)

Znižovanie hmotnosti pomocou Svetol-u®

Zoštíhľujúci účinok Svetol® -u bol preukázaný v štúdii na 50 ľuďoch. Kombinácia vysokokalorickej stravy, nedostatku pohybu a pomalého metabolizmu spôsobuje pribúdanie telesnej hmotnosti. Za takýchto podmienok ľudské telo nedokáže spaľovať kalórie a regulovať váhu. Súčasná klinická štúdia (publikovaná vo francúzskom vedeckom časopise Phytothérapie) uskutočnená na 50 ľuďoch vo veku medzi 19 až 75 rokov preukázala zoštíhľujúci účinok Svetol® -u, vďaka jeho účinku ako „spaľovača tukov“. Počas 60 dní boli sledované dve skupiny dobrovoľníkov, všetci s BMI (Body Mass Index) nad 25. Prvá skupina dostávala 400 mg Svetol® -u denne, kým druhá skupina dostávala placebo. Po 60 dňoch užívania, jedinci zo skupiny, ktorá užívala Svetol® , stratili 5,7 % z pôvodnej váhy, čo znamenalo priemernú stratu váhy 5 kg (viď obrázok).
Skupina, ktorá dostávala placebo stratila 2,8 % pôvodnej váhy, čo je štatisticky nevýznamný rozdiel oproti výsledku, dosiahnutému u prvej skupiny.


Zníženie hmotnosti, dosiahnuté na konci 60 dňového užívania Svetol® -u v porovnaní s placebom.